BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Công ty CP Tập đoàn Vật tư Nông nghiệp K-Homes

Địa chỉ

Số 27 đường 2 Tháng 4, phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

18HÐM 404

Địa chỉ

Số 27 đường 2 Tháng 4, phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: