BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT

Địa chỉ

Tầng 17, tòa nhà Mipec Tower, số 229 Tây Sơn, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

18HÐM 463

Địa chỉ

Tầng 17, tòa nhà Mipec Tower, số 229 Tây Sơn, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: