BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH Xây dựng Thương mại Thuận Thành Phát

Địa chỉ

110-12 Trần Quốc Toản, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

18HÐM 526

Địa chỉ

110-12 Trần Quốc Toản, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: