BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á

Địa chỉ

Số 60 Lý Thái Tổ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

18HÐM 64

Địa chỉ

Số 60 Lý Thái Tổ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: