BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN NETNAM

Địa chỉ

Khu Thử nghiệm công nghệ, 18 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

19HÐM 01

Địa chỉ

Khu Thử nghiệm công nghệ, 18 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: