BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH TIẾN PHÁT ĐÔNG BẮC

Địa chỉ

186-186bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Mã số thuế

Điện thoại

081 867 3325

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

19HÐM 100

Địa chỉ

186-186bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: