BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC TIẾN PHÁT

Địa chỉ

235 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế

Điện thoại

1912 653 673

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

19HÐM 102

Địa chỉ

235 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: