BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Viễn thông Đông Dương Telecom

Địa chỉ

B001b, Tháp The Manor, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Mã số thuế

Điện thoại

024. 37948666

Fax

024.37940713

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

19HÐM 121

Địa chỉ

B001b, Tháp The Manor, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: