BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Tổng công ty Hàng không Việt Nam

Địa chỉ

200 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội

Mã số thuế

Điện thoại

090 326 7790

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

19HÐM 127

Địa chỉ

200 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: