BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Công ty TNHH Cao ốc Văn phòng Điện Biên Phủ

Địa chỉ

135/37/20 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạch, Tp. HCM

Mã số thuế

Điện thoại

0913916775

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

19HÐM 162

Địa chỉ

135/37/20 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạch, Tp. HCM

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: