BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An

Địa chỉ

Số 2W Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạch, Tp. HCM

Mã số thuế

Điện thoại

0938.313.800

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

19HÐM 166

Địa chỉ

Số 2W Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạch, Tp. HCM

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: