BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Công ty CP Phát triển và Kinh doanh Nhà

Địa chỉ

36 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM

Mã số thuế

Điện thoại

028 6291 6904

Fax

028 6291 6900

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

19HÐM 167

Địa chỉ

36 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: