BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Phương Đông

Địa chỉ

Khu C1, đường Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Mã số thuế

Điện thoại

024.3825.4646

Fax

Người đại diện

Nguyễn Anh Tuấn

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

19HÐM 188

Địa chỉ

Khu C1, đường Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: