BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ XÂY DỰNG 379

Địa chỉ

Phòng 905 tòa D Khách sạn Thể Thao, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Mã số thuế

Điện thoại

0243.2222.090

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

19HÐM 202

Địa chỉ

Phòng 905 tòa D Khách sạn Thể Thao, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: