BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN TÂY HỒ VIEW

Địa chỉ

Số 125 đường Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Mã số thuế

Điện thoại

(84-24) 3.555.3399

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

19HÐM 208

Địa chỉ

Số 125 đường Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: