BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ ĐỒNG HIỆP

Địa chỉ

Tầng 5-03, Tòa nhà số 55 đường Trương Quốc Dung, Phường 10, Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số thuế

Điện thoại

84 8 628 73430

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

19HÐM 211

Địa chỉ

Tầng 5-03, Tòa nhà số 55 đường Trương Quốc Dung, Phường 10, Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: