BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 2 HÀ NỘI

Địa chỉ

Số 324 Phố Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

Mã số thuế

Điện thoại

024.355.841.67

Fax

024.35584201

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

19HÐM 220

Địa chỉ

Số 324 Phố Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: