BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ TRƯỜNG TÍN

Địa chỉ

40 Đặng Dung, phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế

Điện thoại

028.3526.7777

Fax

028.3526.7776

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

19HÐM 236

Địa chỉ

40 Đặng Dung, phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: