BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ QUỐC TẾ VIỆT NAM

Địa chỉ

Khu đô thị ParkCity Hà Nội, đường Lê Trọng Tấn, La Khê, Hà Đông, Hà Nội

Mã số thuế

Điện thoại

024.3355.3366

Fax

Người đại diện

Nguyễn Thành Công

Email

cong.nguyen@tcpartners.vn

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

19HÐM 246

Địa chỉ

Khu đô thị ParkCity Hà Nội, đường Lê Trọng Tấn, La Khê, Hà Đông, Hà Nội

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: