BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Tân Phú Long

Địa chỉ

Số 1152 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Nguyễn Xuân Linh

Email

linhnx@ttgvn.com

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

19HÐM 248

Địa chỉ

Số 1152 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: