BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG

Địa chỉ

Số 6 Nguyễn Khắc Viện, P.Tân Phú, Q.7, Tp.HCM

Mã số thuế

Điện thoại

028.5416.1718

Fax

028.5417.1819

Người đại diện

Ngô Ngọc Minh Hợp

Email

hop.ngo139@gmail.com

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

19HÐM 249

Địa chỉ

Số 6 Nguyễn Khắc Viện, P.Tân Phú, Q.7, Tp.HCM

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: