BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN NHH MIZUKI

Địa chỉ

Lầu 5, số 6 Nguyễn Khắc Viện, P.Tân Phú, Q.7, Tp.HCM

Mã số thuế

Điện thoại

028.5413.8207

Fax

Người đại diện

Ngô Ngọc Minh Hợp

Email

hop.ngo139@gmail.com

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

19HÐM 250

Địa chỉ

Lầu 5, số 6 Nguyễn Khắc Viện, P.Tân Phú, Q.7, Tp.HCM

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: