BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP

Địa chỉ

Số 200 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Đỗ Anh Tuấn

Email

tuando@vietnamairlines.com

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

19HÐM 257

Địa chỉ

Số 200 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: