BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN PAVNC

Địa chỉ

Lô A2-1 đường Như Nguyệt, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Mã số thuế

Điện thoại

0903831022

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

19HÐM 39

Địa chỉ

Lô A2-1 đường Như Nguyệt, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: