BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Ban Quản lý dự án Thiết chế công đoàn – Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Địa chỉ

82 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Mã số thuế

Điện thoại

0243.960.8989

Fax

Người đại diện

Nguyễn Tiến Hải

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

19HÐM 61

Địa chỉ

82 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: