BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN RIVIERA POINT

Địa chỉ

Số 65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM (Tòa nhà SaiGon Centre)

Mã số thuế

Điện thoại

(84-8) 38 218 000

Fax

(84-8) 38 213 541

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

19HÐM 63

Địa chỉ

Số 65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM (Tòa nhà SaiGon Centre)

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: