BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Công ty TNHH Hàng không Tre Việt

Địa chỉ

Khu số 4, Khu du lịch biển Nhơn Lý-Cát Tiến, xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Mã số thuế

Điện thoại

0983.704.089

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

19HÐM 77

Địa chỉ

Khu số 4, Khu du lịch biển Nhơn Lý-Cát Tiến, xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam.

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: