BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn

Địa chỉ

Tầng 2, số 193 Trích Sài, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội Người liên hệ: Trần Danh Đàn.

Mã số thuế

Điện thoại

0344.626.167

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

19HÐM 89

Địa chỉ

Tầng 2, số 193 Trích Sài, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội Người liên hệ: Trần Danh Đàn.

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: