BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN SABETRAN TRUNG THỦY

Địa chỉ

78 Tôn Thất Thuyết, phường 16, quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

20 HÐM 100

Địa chỉ

78 Tôn Thất Thuyết, phường 16, quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: