BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Công ty TNHH Truyền Thông Vega

Địa chỉ

Phòng 803, tầng 8, tòa nhà VET số 98 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đo, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

20 HÐM 112

Địa chỉ

Phòng 803, tầng 8, tòa nhà VET số 98 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đo, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: