BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DU LỊCH PHƯỚC LỘC

Địa chỉ

28 Thi Sách, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

20 HÐM 129

Địa chỉ

28 Thi Sách, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: