BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH AN PHÚ CẦN THƠ

Địa chỉ

Thửa đất 4357, tờ bản đồ số 2, Dự án chỉnh trang và phát triển đô thị An Phú Cần Thơ, đường Lê Hồng Nhi, phường Ba Láng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

20 HÐM 145

Địa chỉ

Thửa đất 4357, tờ bản đồ số 2, Dự án chỉnh trang và phát triển đô thị An Phú Cần Thơ, đường Lê Hồng Nhi, phường Ba Láng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: