BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Tổng Công ty Viễn thông Mobifone

Địa chỉ

Tòa nhà Mobifone, Lô VP1, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

20 HÐM 173

Địa chỉ

Tòa nhà Mobifone, Lô VP1, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: