BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Công ty CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NHÀ RỒNG

Địa chỉ

34-35 Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

20 HÐM 187

Địa chỉ

34-35 Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: