BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THUẬN PHÁT

Địa chỉ

P101 tòa nhà CT4-Vimeco, Lô H1, Nguyễn Chánh, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

20 HÐM 32

Địa chỉ

P101 tòa nhà CT4-Vimeco, Lô H1, Nguyễn Chánh, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: