BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN PHÚ

Địa chỉ

36A Mai Chí Thọ, phường An Phú, quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

20 HÐM 42

Địa chỉ

36A Mai Chí Thọ, phường An Phú, quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: