BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội

Địa chỉ

34 Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

20 HÐM 49

Địa chỉ

34 Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: