BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN MINH TÂN HÀ NỘI

Địa chỉ

Tầng 19, Tòa nhà Thăng Long, 98 Ngụy Như Kon Tum, P. Nhân Chính, Q, Thanh Xuân, Hà Nội

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

20 HÐM 54

Địa chỉ

Tầng 19, Tòa nhà Thăng Long, 98 Ngụy Như Kon Tum, P. Nhân Chính, Q, Thanh Xuân, Hà Nội

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: