BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng

Địa chỉ

265 Lê Hồng Phong, phường 8, TP. Vũng Tàu

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

20 HÐM 87-88

Địa chỉ

265 Lê Hồng Phong, phường 8, TP. Vũng Tàu

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: