BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Công ty Cổ phần phát triển và kinh doanh Nhà

Địa chỉ

36 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

20 HÐM 98

Địa chỉ

36 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: