BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIA CƯ

Địa chỉ

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

2020HÐM 180

Địa chỉ

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: