BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Bất động sản Thuận An

Địa chỉ

Thửa đất số 773, 776, 782, tờ bản đồ 124, khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, TP. Thuận An, Bình Dương

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

2021 HÐM 89

Địa chỉ

Thửa đất số 773, 776, 782, tờ bản đồ 124, khu phố Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, TP. Thuận An, Bình Dương

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: