BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG ACT

Địa chỉ

Số 2R-2R1 Bình Giã, phường 13 quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

2021HÐM 68

Địa chỉ

Số 2R-2R1 Bình Giã, phường 13 quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: