BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Công ty TNHH Đầu tư Capitaland - Hoàng Thành

Địa chỉ

tầng 30, tòa 1 Capital Place, số 29 Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

2022 HÐM 113

Địa chỉ

tầng 30, tòa 1 Capital Place, số 29 Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: