BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NHÀ RỒNG

Địa chỉ

34-35 Bến Vân Đồn, phường 13, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ Liên hệ: Toà nhà CII, số 152 Điệu Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

2022 HÐM 122

Địa chỉ

34-35 Bến Vân Đồn, phường 13, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ Liên hệ: Toà nhà CII, số 152 Điệu Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: