BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Công ty CP Phát triển Thành phố Xanh

Địa chỉ

72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, Hồ Chí Minh

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

2022HÐM 06

Địa chỉ

72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, Hồ Chí Minh

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: