BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Công ty CP Xây dựng và Phát triển Đô thị Miền Đông

Địa chỉ

Tổ 1, khu 6C, phường Cẩm Trung, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

2022HÐM 105

Địa chỉ

Tổ 1, khu 6C, phường Cẩm Trung, TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: