BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

CÔNG TY Cổ phần Phát triển Đầu tư Kinh doanh Bất động sản SV

Địa chỉ

tầng 2, khu Almaz Market, đường Hoa Lan, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

2022HÐM 118

Địa chỉ

tầng 2, khu Almaz Market, đường Hoa Lan, khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: