BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

Công ty CP Hàng không VietJet

Địa chỉ

302/3 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

2022HÐM 14

Địa chỉ

302/3 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: