BVNTD

Chi tiết Hợp đồng mẫu đã được chấp thuận

thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN VIE CHANNEL

Địa chỉ

222 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3

Mã số thuế

Điện thoại

Fax

Người đại diện

Email

thông tin hợp đồng mẫu

Mã hồ sơ đăng ký

2022HÐM 169

Địa chỉ

222 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3

Đối tượng áp dụng

Phạm vi áp dụng

Ấn vào đây để tải: